Lahden kaupungin Tiirismaan lukio säilytettävä itsenäisenä

Lahden keskustassa on kolme erilaisin vahvuuksin varustettua kaupungin lukiota, joista noin neljänsadan opiskelijan Tiirismaan lukio on perinteisesti vetovoimaisin ja josta ylioppilaat valmistuvat lähtötasoihinsa nähden parhain tuloksin. Pienessä lukiossa opetuksen ja oppimisen intensiteetti on 20–30 opetettavan kurssiryhmässä huomattavasti tuloksellisempaa kuin suurten lukioiden kooltaan joskus kaksinkertaisissa ryhmissä. Laskennallisesti kustannukset opiskelijaa kohden eivät ole Tiirismaan lukiossa suuremmat kuin reilun kahdeksansadan lukiolaisen Lahden lyseon lukiossa tai yli seitsemänsadan opiskelijan Kannaksen lukiossa.

Mielestämme ei ole pätevää ja perusteltua syytä sille, että Lahti vähentäisi lukiotarjontaa yhdistämällä Tiirismaan ja Kannaksen lukiot suureksi, lähes 1400 lukiolaisen oppilaitokseksi. Suuruudella arvioitu taloudellinen hyöty – 150.000 euroa/vuosi – ei korvaa pienempien lukioiden saavutusten ja etujen menetystä.

Lukion kursseja voi nykyisinkin valita muista kaupungin lukioista, joten kurssivalikoiman laajentaminen ei ole käypä syy yhdistää Tiirismaata ja Kannasta. Henkilökuntakuluissakaan ei synny säästöjä, sillä molempien lukioiden henkilökunnat säilyttävät työpaikkansa. Lukiokurssien tiivistäminen taas aiheuttaa ryhmäkokojen suurenemisen, mikä lisää vastaavasti opettajien palkkakuluja.

Yksi yhdistämissuunnitelman perustelu on Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden sijainti naapurirakennuksissa. Kannaksen lukio toimii varta vasten oppilaitokseksi tehdyssä rakennuksessa. Tiirismaan koulurakennuksen käyttökiellon vuoksi Tiirismaan lukiolaiset opiskelevat väistötiloissa, alunperin aikuiskoulutukseen suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa. Asianmukaisten liikunta- ja ruokailutilojen puutteeseen on yhteistyöllä löydetty luovat ratkaisut, opetuksen kärsimättä.

Yhdistämissuunnitelmissa tiirismaalaiset siirrettäisiin kuntotutkimuksessa heikoksi ja välttäväksi määriteltyihin Muotoiluinstituutin tiloihin, jotka myös sijaitsevat Kannaksen naapurissa. Ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun rakennuksen saneerausesitys ei mitä todennäköisimmin ole yhtään järkevämpi, saati terveydelle haitattomampi, ratkaisu kuin vuonna 2016 hylätty Tiirismaan koulurakennuksen saneerausaie. Vaikka rakennukset suunnitellaan yhdistettäväksi yhdyskäytävällä, on suurlukion opiskelijamassan yhteisöllisyydettömyys ja turvallinen hallinta raskas työmaa opettajille. Opiskelijoiden ja henkilökunnan motivaatio hukkuu suureen joukkoon, tulokset heikkenevät, henkinen ja ruumiillinen huono vointi lisääntyy.

Tiirismaan lukiolla on oma itsenäinen, arvokas paikkansa Lahden kaupungin historiassa. Erinomaisen yleisopetuksen lisäksi Tiirismaan lukiossa toimii myös laajalti korketasoiseksi tunnustettu musiikkilukio. Tiirismaan lukio on Lahdelle vetovoimatekijä, kuten ovat omia painotuksiaan tarjoavat Kannas ja Lahden lyseokin.


Raili Sipura, Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään